fbpx

TAX FREE – POVRAT POREZA

Fizička lica koja nemaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo na povrat PDV-a na robu koju kupe u Bosni i Hercegovini i iznesu je izvan Bosne i Hercegovine, osim na: mineralna ulja, alkohol i alkoholna pića i prerađevine od duhana, shodno članu 54. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH”, broj: 09/05, 35/05 i 100/08).

U svim Mass-light salonima rasvjete imate mogućnost povrata poreza. Detaljnije u salonima rasvjete.