DRIVERI

Driveri, transformatori ili napajanja su, u stvari, pretvarači napona. Njihova uloga je da ulazni napon od 220V, koji se uobičajeno koristi u zemljama u Evropi. Pretvori u mnogo manji izlazni napon od 5V, 12V, 24V itd. koji se najviše koriste.

Koriste se za pokretanje LED traka ili LED modula ili nekih drugih artikala. Spajanje se vrši na način da se jedan kraj drivera spoji na izvor električne energije, a da se drugi kraj spoji na potrošač. Potrošač je obično predviđen da radi na jako mali napon, te se zato i koriste  i upotrebom drivera ne dolazi do kvara potrošača električne energije.

SVI PROIZVODI

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search