LED ulična rasvjeta

LED ulična rasvjeta, kao što joj i ime govori se koristi za osvjetljenje svih vrsta javnih puteva, ulica, parkova, parkinga ili bilo koje druge vrste. LED ulična rasvjeta mora biti sa visokom IP zaštitom. Od IP65 pa nadalje i visokim stepenom IK zaštite od mehaničkog udarca. Princip rada LED uličnih lampa je kao i kod većine LED rasvjete.Funkcionišu tako što se električna energija dovodi do drajvera.On pretvara napon sa višeg na niži stepen i zatim pokreće LED čipove. LED ulične lampe su obično u upotrebi od 30W pa nadalje, 50W, 100W, 150W itd. U zavisnosti od njihove jačine i ugla rasipanja svjetlosti. Od vrste i važnosti puta, određuje se visina na koju se LED ulične lampe postavljaju.

SVI PROIZVODI

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search